7de jaar

Op 1 september 2016 gaat het project FlexLearn van start. Dit is een uniek project voor onze leerlingen van de 3de graad BSO en voor de leerlingen van het 7de jaar. De lestijden van de vakken PAV, Frans worden samengevoegd en in elkaar verweven.

Het studentenbedrijf, dat je opricht om het attest bedrijfsbeheer te behalen, vormt de spil. Samen met je klasgenoten kies of maak je je eigen producten of diensten. Je doorloopt alle stappen om een echte onderneming op te starten. Je leert al doende: je voert het businessplan uit zoals je het samen met je klasgenoten hebt bedacht.

In de vakken PAV en Frans worden bepaalde aspecten van het ondernemen uitgelicht. Het voeren van marktonderzoek, prijzen vergelijken, de organisatie en het houden van een aandeelhoudersvergadering, het uitwerken van een marketingplan en het zorgen voor verkoopmomenten en –locaties zijn hier voorbeelden van.

De klassieke manier van lesgeven wordt vervangen door levensechte situaties en opdrachten die je zelfstandig of in groep uitvoert. De leerkrachten zijn steeds aanwezig, maar nemen een rol op als coach en begeleider in plaats van te focussen op kennisoverdracht.

Op die manier krijg je meer autonomie wat jouw leren betreft. Voor de theorievakken PAV, Frans en bedrijfsbeheer kun je zelf kiezen wanneer je aan welke opdracht werkt, hoe lang je besteedt aan een bepaalde taak, waar je werkt en of je wel of geen extra begeleiding wenst van de leerkrachten.

Er is één grote regel: opdrachten worden afgegeven op het afgesproken moment. Hoe, wat, wanneer en met wie je aan de opdracht werkt, bepaal je dus zelf.

7de jaar renovatie bouw

In dit specialisatiejaar gaat de aandacht zowel naar het leren renoveren van ruwbouw als naar ruwbouwafwerking. Je leert oude, gebouwen aanpassen aan de huidige eisen op vlak van isolatie, stabiliteit, duurzaamheid en milieu. Je verwerft inzicht in bouwproblemen zoals vochtproblemen, verzakking en verwering en je leert op welke manier je ze kunt aanpakken. Je wordt ingeschakeld in echte werken, zoals renovatie van badkamers, herinrichten van gebouwen, betegeling van wanden en het leggen van nieuwe vloeren of het opnieuw construeren van ingangen.

Wat je maakt, zal ook echt gebruikt worden. Dat betekent dat je moet mee helpen denken en plannen hoe je het project aanpakt. Tijdens de praktijkuren en de stages krijg je de kans je gespecialiseerde kennis toe te passen. Als je slaagt voor dit 7de jaar, behaal je je diploma secundair onderwijs.

Download lessenrooster

7de jaar fotolassen

Dit specialisatiejaar bied je zowel een verdere specialisatie in kwaliteitsvol laswerk als het diploma secundair onderwijs. Via veel praktijkervaring krijg je de techniek steeds beter onder de knie en kan je een extra certificaat behalen in één van de lasprocedés (elektrodelassen, MIG- en TIG-lassen).

Download lessenrooster

7de jaar kinderzorg

Tijdens dit specialisatiejaar werk je met kinderen van 0 tot 12 jaar. Je leert zelfstandig en op een pedagogisch verantwoorde manier omgaan met pasgeborenen, peuters, kinderen die (bijzondere) aandacht of verzorging nodig hebben. Hiervoor is het belangrijk om een goed inzicht te hebben in de ontwikkeling van baby, peuter en kind. Je maakt kennis met verschillende organisaties binnen de welzijns- en gezondheidszorg. Je specialisatie is ruimer dan alleen het verzorgen van gezonde en zieke kinderen; je leert ze ook opvangen, animeren en mee opvoeden.

Tijdens de vele praktijkervaringen in en buiten de school proef je van verschillende vormen van kinderopvang: onthaalmoeder, buitenschoolse kinderopvang, de kleuterklassen…

Download lessenrooster

7de jaar thuis- en bejaardenzorg

In deze opleiding specialiseer jij je verder in het werken met gezinnen en bejaarden.  Later wil je immers in de thuiszorg, de ouderenzorg of de ziekenhuissector aan de slag.

Hetgeen je reeds geleerd hebt wordt verder uitgediept, toegespitst op een bepaalde doelgroep, op specifieke situaties en gericht op het zelfstandiger functioneren. Je doet veel praktijkervaring op binnen en buiten de school.
Zo kan je stage lopen in de (semi-) residentiële volwassenenzorg, in de gezinszorg en bij een bijzondere doelgroep.

Je leert werken in verschillende complexere zorgsituaties; eerst onder begeleiding, later zelfstandig en leert de behoeften en de noden van de doelgroep kennen.  Zo zijn de hygiënische zorgen bv. het typische kenmerk van de basiszorg binnen de thuis- en de ouderenzorg.

Je leert én methodisch én kwaliteitsvol én zorgzaam werken met en voor mensen.  Je oefent het functioneren als lid van een verpleegkundige equipe, werken binnen een zorgplan en omgaan met diversiteit.  Je leert observeren, rapporteren, een gepaste woon- en leefsituatie creëren en zorgen voor het welzijn van de bejaarde en/of het gezin.

Download lessenrooster