7de jaar thuis- en bejaardenzorg

In deze opleiding specialiseer jij je verder in bejaarden en gezinnen. Later wil je immers in de thuiszorg, de ouderenzorg of de ziekenhuissector aan de slag.

Hetgeen je reeds geleerd hebt, wordt verder uitgediept, toegespitst op een bepaalde doelgroep, op specifieke situaties en gericht op het zelfstandig functioneren. Je doet veel praktijkervaring op binnen en buiten de school. Zo kan je stage lopen in de (semi-) residentiële volwassenenzorg, in de gezinszorg en bij een bijzondere doelgroep.

Je leert werken in verschillende complexere zorgsituaties; eerst onder begeleiding, later zelfstandig. Je leert de behoeften en de noden van de doelgroep kennen. Zo zijn bijvoorbeeld de hygiënische zorgen het typische kenmerk van de basiszorg binnen de thuis- en bejaardenzorg.

Je leert én methodisch én kwaliteitsvol én zorgzaam werken met en voor mensen. Je oefent het functioneren als lid van een verpleegkundige equipe, werken binnen een zorgplan en omgaan met diversiteit. Je leert observeren, rapporteren, een gepaste woon- en leefsituatie creëren en zorgen voor het welzijn van de bejaarde en/of het gezin. 

7de jaar kinderzorg

Tijdens dit specialisatiejaar werk je met kinderen van 0 tot 12 jaar. Je leert zelfstandig en op een pedagogisch verantwoorde manier omgaan met pasgeborenen, peuters en kinderen die (bijzondere) aandacht of verzorging nodig hebben.  Hiervoor is het belangrijk om een goed inzicht te hebben in de ontwikkeling van baby, peuter en kind. je maakt kennis met verschillende  organisaties binnen de welzijns- en gezondheidszorg. Je specialisatie is ruimer dan alleen het verzorgen van een gezonde en zieke kinderen; je leert ze ook opvangen, animeren en mee opvoeden.

Tijdens de vele praktijkervaringen in en buiten de school proef je van verschillende vormen van kinderopvang : onthaalmoeders, buitenschoolse kinderopvang, de kleuterklassen, … 

7de jaar renovatie bouw

In dit specialisatiejaar gaat de aandacht zowel naar het leren renoveren van ruwbouw als naar ruwbouwafwerking. Je leert oude gebouwen aanpassen aan de huidige eisen op vlak van isolatie, stabiliteit, duurzaamheid en milieu. Je verwerft inzicht in bouwproblemen , zoals vochtproblemen, verzakking en verwerking en je leert op welke manier je ze kunt aanpakken. Je wordt ingeschakeld in echt werken, zoals renovatie van badkamers, herinrichten van gebouwen, betegeling van wanden en het leggen van nieuwe vloeren of het reconstrueren van ingangen. 

Wat je maakt, zal ook echt gebruikt worden . Dat betekent dat je moet meehelpen en denken en plannen hoe je het project aanpakt. Tijdens de praktijkuren en de stages, krijg je de kans je gespecialiseerde kennis toe te passen. Als je slaagt voor dit 7de jaar, behaal je je diploma secundair onderwijs. 

7de jaar fotolassen

Dit specialisatiejaar biedt je zowel een verdere specialisatie in kwaliteitsvol laswerk als het diploma secundair onderwijs. Via veel praktijkervaring krijg je de techniek steeds beter onder de knie en kan je een extra certificaat binnenhalen in één van de lasprocedures (elektrodelassen, MIG- en TIG lassen)