Basiszorg- en ondersteuning

In je opleiding komt zowel de ontwikkeling van baby’s en peuters als het proces van het ouder worden aan bod. Je leert aandacht hebben voor relaties, gedrag, communicatie en omgangsvormen. Je wordt getraind in het observeren, rapporteren en in het samenwerken met andere verzorgenden. Je leert zelf kindervoeding klaarmaken en maaltijden bereiden die gezond en lekker zijn. Je maakt uitgebereid kennis met EHBO en dieetkoken. Je past het onderhoud van de leefomgeving toe op specifieke onderwerpen: ontsmetten van speelgoed, correct wassen en strijken van kledij. Je doet praktijkervaring op door uitgebreide stages in binnen- en buitenland. 

Ruwbouw

– Al doende maak je kennis met de verschillende afwerkingstechnieken;

– In de praktijkles leer je grond-, funderings- en rioleringswerken uitvoeren;

– Je leert stutten plaatsen, beton storten en ontkisten;

– Je krijgt een opleiding over het veilig werken op hoogte;

– Je leert vloeren en fiances plaatsen;

– Je leert gedetailleerde technische tekeningen maken, lezen en begrijpen;

– Je gaat op stage bij bouwbedrijven in de regio.

Lassen – constructie

Deze praktijkgerichte opleiding leidt je op tot een volleerd lasser. Je krijgt verschillende lastechnieken onder de knie. Je leert snijbranden, slijpen en polieren, plaatbewerkingsmachines bedienen .. Je leert constructies monteren, hechten en lassen. Deze kennis en vaardigheden verwerf je voornamelijk al doende. Op je programma staan weinig algemene vakken.

– Je leert technische tekeningen ontcijferen;

– Je leert materialen, gereedschappen en werkmethodes kennen en toepassen;

– Je leert elektrische apparatuur correct gebruiken. Veiligheid staat steeds centraal;

– De basisbegrippen van elektriciteit worden verduidelijkt, je leert over de werking van pompen, compressoren van centrale verwarming en koelinstallaties, van perslucht- en hydraulische installaties en van verbrandingsmotoren.