Eerste leerjaar B-stroom

Heb je het getuigschrift basisonderwijs niet behaald, maar wel een aantal compententies verworven? Dan start je in de B-stroom. Het eerste leerjaar van de B-stroom omvat een gemeenschappelijk pakkket basisvorming van 27 lesuren, twee aanvullende uren StudieBoost en een keuzegedeelte

Keuzegedeelte

Studieboost

Ten slotte kun je tijdens de keuzemodules van drie uur per week jouw talenten, mogelijkheden en interesses ontdekken. 

Elke leerling kan een module kiezen en na een eriode van +/- 10 lesweken opnieuw een andere (of dezelfde) keuze maken. Omdat we deze keuze zo breed mogelijk willen houden kan er gekozen worden uit 5 modules. Op het einde van een reeks krijgen alle leerlingen een diploma met de verworven competenties. Uit de volgende keuzemodules kun je kiezen:

SPORT – STEM – BOUW – MECHANICA – KOKEN

Deze twee lesuren wenden we aan om leerlingen te doen remediëren en extra uit te dagen door middel van verdiepende leerstof. Daarnaast leren we onze leerlingen een goede studiemethode aan. 

Deze twee lesuren wenden we aan om leerlingen te doen remediëren en extra uit te dagen door middel van verdiepende leerstof. Daarnaast leren we onze leerlingen een goede studiemethode aan.