Als je kiest voor ASO (Algemeen Secundair Onderwijs) krijg je een brede algemene vorming met vooral vakken zoals wiskunde, Nederlands, Engels, Frans, geschiedenis, aardrijkskunde en wetenschappen. 

Iedereen die geslaagd is in het tweede jaar A-stroom, heeft toegang tot het derde jaar. Wie geslaagd is in het derde jaar (ASO-TSO), kan de stap zetten naar het vierde jaar ASO.

Ben je geslaagd na het vierde jaar ASO, dan krijg je een getuigschrift van de tweede graad secundair onderwijs. 

Natuurwetenschappen

– Je bestudeert de levende en niet-levende materie in al haar aspecten;

– Je leert het wetenschappelijk denkproces;

– Je wordt vaardig bij het experimenteren in een practicum;

– Je hebt zin in een flink pakket moderne wetenschappen: biologoie (studie van mens en natuur), chemie (scheikunde) en fysica (natuurkunde);

– Mogelijke beroepen: burgerlijk ingenieur, geneesheer, bio-ingenieur, chemicus, architect, verpleegkundige, laborant, leerkracht, …

Humane wetenschappen

– Je hebt belangstelling voor de mens en de samenleving;

– Je communicatieve en sociale vaardigheden worden extra ingeoefend en versterkt;

– Je leert kritisch om te gaan met informatie en deze te verzamelen, verwerken en rapporteren;

– Je krijgt een inleiding in de gedrags- en cultuurwetenschappen die in de derde graad verder worden uitgediept;

– Mogelijke beroepen: sociaal werker, pedagoog, psycholoog, criminoloog, leerkracht, opvoeder, …

Economische wetenschappen

– Je leert de economische kringloop begrijpen;

– Je maakt kennis met de economische huishouding van de overheid en bedrijven;

– Je bestudeert het gedrag van de consument en  de producent;

– Je leert de grondbeginselen en de principes van dubbele boekhouding; 

– Mogelijke beroepen: bedrijfsmanager, handelswetenschapper, bankbediende, taalkundige, communicatiemanager, administratief medewerker, …