In het schooljaar 2022-2023 krijgt elke leerling binnen onze school een chromebook in bruikleen. Dit geldt voor alle richtingen. 

De leerling beschikt over een pakket dat zowel op school als thuis kan gebruikt worden. Bij de start in het 1ste jaar heb je gedurende 3 schooljaren bruikleen over:

 • Een chromebook met lader.
 • Hoogwaardige beschermhoes.
 • Het besturingssysteem Chrome OS.
 • Cloudopslag op verschillende platformen (Smartschool, Google).
 • Uitgebreide garantie en service gedurende 3 schooljaren
  • Een vervangtoestel bij defect.
  • Een korte herstelperiode van het chromebook bij defect.
  • Een verzekering die de grootste kosten dekt bij een schadegeval, mits een eigen kleine bijdrage.
 • Helpdesk tijdens de schooluren; om je zo snel mogelijk te helpen bij een technisch probleem of defect
 • Helpdesk tijdens de vakanties op het nummer: +32(0)92779738 tussen 9u en 17u.
 • Het is nooit toegestaan om zelf herstellingen uit te voeren. We werken samen met het bedrijf Signpost, zij zullen instaan voor de service bij problemen met hardware en garantie.

Ook onze leerkrachten werken met een chromebook. Zo kunnen ze de leerlingen gerichter ondersteunen.

Bruikleenovereenkomst

Op het einde van het schooljaar 2022-2023 zal u bij de (her-)inschrijving een bruikleenovereenkomst voor het chromebookproject vinden. De overeenkomst loopt tussen de ouders en de school. Het is een verplicht te ondertekenen document en wordt beschouwd als onderdeel van het schoolreglement.

De school is en blijft altijd eigenaar van het chromebook, de beschermhoes en de lader. Bij (vroegtijdige) uitschrijving uit onze school, moeten het chromebook en toebehoren terug worden ingeleverd.

In de maanden juli en augustus kunnen de toestellen thuis bewaard worden als er een herschrijving is. Indien er geen herschrijving is ontvangen in de school, moet het toestel weer ingediend worden op school. 

We  bieden  samen  met   de   firma   Signpost,   service   en   garantie   aan. Bij technische defecten die buiten de garantie vallen (bv. schermbreuk) kunnen de kosten voor herstelling doorgerekend worden.

Het   is   nooit   toegestaan   om   zelf   herstellingen   uit    te    voeren. Het aanbrengen van permanente markeringen of stickers op het chromebook of hoes zijn niet toegelaten. We verwachten van de leerling dat het toestel wordt behandeld met zorg en op een respectvolle manier.

De  chromebooks  worden  verdeeld  in  de  eerste  week  van  september*. Leerlingen die gedurende het schooljaar instromen, krijgen in hun eerste week een chromebook.

Financieel

We vragen €40 verzekeringsgelden op jaarbasis*. Hierbij kunnen de meeste kosten gedekt worden van een defect toestel. Mochten er toch kosten zijn die hoger zijn brengen wij u hiervan op de hoogte. Er worden geen teruggaven voorzien van verzekeringsgelden.  

Bij verlies van je toestel zal de school samen met de ouders de financiële compensatie bekijken die betaald moet worden. Bij diefstal** of schade komt de verzekering tussenbeide. 

Middelen voorzien door de digisprong zullen gebruikt worden voor de aanschaf van de toestellen. 

Chromebook stuk

Het toestel heeft 3 jaar garantie op defecten.

We spreken dan over niet-werkende hardware (harde schijf, touchpad, geheugen, moederbord stuk, …).

Ook de batterij heeft garantie van 3 jaar. Wanneer de batterij een capaciteitsverlies heeft van meer dan 30% wordt de batterij in garantie vervangen.

Zichtbare schade valt niet onder garantie (bv. een beschadigd scherm).

Defecten buiten garantie (bv. gebroken scherm, connectoren stuk door foutief gebruik, waterschade…) worden binnen de verzekeringsgelden hersteld indien er geen kwaad opzet in het spel is.

Wanneer het chromebook van een leerling stuk gaat, brengt de leerling het chromebook binnen op het secretariaat van de school. De leerling zal meteen een vervangtoestel krijgen. Onze leverancier zal het toestel binnen de 2 werkdagen komen herstellen op school. Na herstelling wordt de persoonlijke chromebook terugbezorgd.

Herstellingen mogen enkel door onze leverancier worden uitgevoerd.

Chromebook gestolen of verloren

Je brengt de school onmiddellijk op de hoogte bij diefstal of verlies. Daarnaast moet er altijd aangifte van diefstal of verlies worden gedaan bij de politie. Laat steeds een PV (proces verbaal) opmaken en bezorg een kopie aan de school.

 

Bij diefstal moet er duidelijk sprake zijn van inbraaksporen.

Diefstal uit een voertuig of op school is niet gedekt.

Wanneer je het chromebook moet afgeven onder bedreiging valt dit wel onder de diefstalverzekering.

Bij diefstal ben je verzekerd en krijg je een vervangtoestel (dit vervangtoestel heeft minimaal dezelfde specificaties als je gestolen toestel).

De diefstalverzekering valt onder het gevraagde verzekeringsgeld.

 

Wanneer je door onzorgvuldigheid je toestel verliest, zal je een nieuwe bruikleenovereenkomst moeten afsluiten met de school.

De school zal een financiële compensatie vragen voor het verloren toestel.

Bv. het vergeten van je boekentas op de bus is niet gedekt door de verzekering.