CLIL, c'est CHIL!


Wij kiezen als eerste GO! school in de Westhoek voor ‘CLIL’. Deze innoverende manier van lesgeven staat centraal voor ‘Content and Language Integrated Learning’; waarbij de lessen van een bepaald vak ('zaakvak') of een deel ervan worden gegeven in een andere taal. Wij kozen als school om te ‘CLILLEN’ in het Frans!


Waarom Frans?

- Frans is alom aanwezig in onze regio. Meer zelfvertrouwen en een betere taalvaardigheid verhoogt de kansen op tewerkstelling en geeft meer doorgroeimogelijkheden.

- Het beter beheersen van een vreemde taal verruimt je blik op de wereld en maakt de leefwereld van anderen toegankelijker. Belangrijk in een multiculturele maatschappij!

- In de zorgsector in onze regio is een belangrijk deel van de zorgvragers Franstalig. Ook in kinderdagverblijven en scholen krijgen de kinderverzorgers regelmatig te maken met Franstalige ouders.

- In hogere studies worden studenten vaak geconfronteerd met Franstalige teksten, door te CLILLEN zijn onze leerlingen hierop beter voorbereid.


We geloven in CLIL omdat:

- het de motivatie en het welbevinden van de leerlingen verhoogt

- het voor meer zelfvertrouwen en spreekdurf zorgt;

- de doelen van het zaakvak nog beter behaald worden;

- de taalvaardigheid in de doeltaal én in het Nederlands verbetert.


CLIL wordt aangeboden:

· in de eerste graad ASO voor het vak ‘Historische vaardigheden' (1u./week)

· in het 5de en 6de jaar verzorging voor het vak 'Opvoedkunde' (1u./week)


Hoe werkt het?

De leerdoelen van het zaakvak blijven prioritair, door te CLILLEN wordt leerstof herhaald en op een andere manier aangeboden zodat de leerstof beter vastgezet wordt bij de leerlingen. Tegelijkertijd

oefenen de leerlingen de doeltaal op een impliciete manier. Door gebruik van de specifieke CLIL-didactiek en het inzetten van verschillende tools en strategieën worden de leerlingen geholpen en begeleid in het ontwikkelen van hun taalvaardigheid.


WOII door de ogen van een Franse soldaat ontdekken?

Een vlotte babbel met je franstalige zorgvrager op stage?

Een vloeiender gesprek tijdens je citytrip naar Parijs?

De concurrenten wegblazen op sollicitatie met je kennis van het Frans?