Eerste leerjaar A-strrom

Heb je het getuigschrift basisonderwijs behaald? Dan start je in de A-stroom. Het eerste leerjaar van de A-stroom omvat een gemeenschappelijk pakket basisvorming van 27 lesuren, twee aanvullende uren StudieBoost en een keuzegedeelte van drie lesuren. 

Studieboost

Deze twee lesuren wenden we aan om leerlingen die er nood aan hebben te doen remediëren en/of worden leerlingen extra uitgedaagd door middel van verdiepend leerstof. Daarnaast leren we onze leerlingen een goede studiemethode aan.

Keuzegedeelte

Ten slotte kun je tijdens de keuzemodules van drie uur per week jouw talenten, mogelijkheden en interesses ontdekken.

Elke leerling kan een module kiezen en na een periode van +/- 10 lesweken opnieuw een andere (of dezelfde) keuze maken. Omdat we deze keuze zo breed mogelijk willen houden kan er gekozen worden uit 6 modules. Wanneer je voor de keuzemodule Latijn kiest, moet je deze module een volledig schooljaar volgen. Op het einde van een reeks krijgen alle leerlingen een diploma met de verworven competenties. Uit de volgende keuzemodules kan je kiezen:

LATIJN

SPORT

STEM

BOUW 

MECHANICA

KOKEN