Buitenlandse stage

Sinds 2015 organiseert onze school het project Thames. Dit project maakt deel uit van Erasmus+ en wordt mogelijk gemaakt dankzij financiering van de Europe Unie. Het project richt zich op de leerlingen van de derde graad verzorging en laat hen toe om twee weken stage te lopen in een woonzorgcentrum of kinderdagverblijf in Londen.

Met dit project willen we onze leerlingen de kans geven om een aantal belangrijke competenties te verwerven. Daarnaast focust deze buitenlandse stage ook op het verhogen van de zelfredzaamheid, werken in teamverband en het aanscherpen van taalvaardigheid en zelfvertrouwen. We zijn ervan overtuigd dat deze buitenlandse stage een leerrijke ervaring is en een meerwaarde betekent voor de opleiding tot verzorgende. Daarenboven is het deelnemen aan een Erasmus+ project een extra troef die de leerling in handen heeft bij het solliciteren.