FlexLearn

Flexlearn is een innovatief project voor de leerlingen 3de graad BSO van Atheneum Nieuwpoort. Het project start op 1 september 2016. De lestijden voor de vakken Frans, bedrijfsbeheer en PAV worden samengevoegd in anderhalve lesdag. Opdrachten worden bij aanvang van iedere evaluatieperiode, tijdens een gezamenlijk instructiemoment, meegedeeld en uitgelegd. Elke leerling werkt op zijn eigen tempo. De leerkrachten bieden persoonlijke begeleiding en ondersteuning aan in plaats van klassikaal les te geven.

Met dit project willen we leerlingen motiveren, hun leerwinst verhogen en hun zelfstandigheid stimuleren.

Autonomie, betrokkenheid en competentie zijn de 3 sleutelwoorden van dit innovatieve project. Je eigen leren in handen hebben en zelf kunnen beslissen wanneer, met wie en hoe je leert, werkt erg motiverend. In ruil voor deze autonomie wordt er van de leerlingen een grote verantwoordelijkheidszin verwacht.

Tijdens de lesuren van Flexlearn is het open leercentrum van de school exclusief toegankelijk voor leerlingen van de 3de graad. Deze ruimte leent zich uitstekend tot samenwerkend leren en biedt alle faciliteiten om de 21st century skills in te oefenen. Daarnaast kunnen de leerlingen ook gebruik maken van de stille ruimte en van de ontspanningsruimte die ze zelf hebben ingericht en voorzien is van een knusse zithoek, pingpongtafel en Playstation.

De integratie van PAV, Frans en bedrijfsbeheer tot één geheel zorgt er voor dat opdrachten levensecht zijn. Leerlingen worden geactiveerd en uitgedaagd om de leerstof individueel of in groep te verwerken. Door actief aan de slag te gaan met de leerstof, wordt de leerstof op een diepgaander niveau verwerkt.

Om dit te bewerkstelligen, wordt er frequent gebruik gemaakt van apps en online applicaties zoals Bookwidgets, Quizlet, Socrative en Kahoot. Leerlingen worden ook aangezet en begeleid in het verwerken van de leerstof in een presentatie, infographic of video. De focus ligt vooral op het inoefenen van vaardigheden en ontwikkelen van de juiste, professionele attitudes. Bovendien wordt er doelstellinggericht geëvalueerd, waardoor het mogelijk is om een pakket op maat aan te bieden. Doordat er gekozen wordt voor een individuele aanpak, kan er beter ingespeeld worden op specifieke onderwijs- en zorgbehoeften.

Het klassikaal lesgeven wordt tot een minimum beperkt. Tijdens instructiemomenten worden opdrachten verduidelijkt en worden afspraken gemaakt over het inleveren. Daarna gaan leerlingen zelfstandig aan de slag. Uiteraard kunnen ze wel rekenen op de aanmoediging en begeleiding van hun leraren. Zij vervullen vooral een coachende rol waarvan feedback geven aan de leerlingen een belangrijke rol speelt.

Leerlingen krijgen de autonomie om zelf te bepalen wanneer, met wie en in welke volgorde ze de opdrachten maken. In ruil voor deze grote mate van vrijheid, wordt van hen wel verwacht dat ze kwalitatieve opdrachten inleveren en steeds de vooropgestelde deadline respecteren.