7de jaren

Algemeen:

Alle leerlingen van het zevende jaar richten een “mini-onderneming” op, in samenwerking met de praktijkvakken en het vak bedrijfsbeheer. Hiermee kan je een extra certificaat behalen.

7de jaar kinderzorg:

Hebben kinderen jouw hart gestolen? Hier maak je kennis met alle facetten van de kinderzorg: kinderdagverblijf, onthaalouder, kleuterklas, buitenschoolse opvang,…

7de jaar fotolassen:

Dit specialisatiejaar biedt zowel een verdere specialisatie in kwaliteitsvol laswerk als het diploma secundair onderwijs.

Via veel praktijkervaring krijg je de techniek steeds beter onder de knie en kan je een extra certificaat behalen in één van de lasprocédés (elektrodenlassen, MIG- en TIG-lassen).

7de jaar renovatie bouw:

In dit specialisatiejaar gaat de aandacht zowel naar het leren renoveren van ruwbouw als naar ruwbouwafwerking.

Je leert oude, vaak historische, gebouwen aanpassen aan de huidige eisen op vlak van isolatie, stabiliteit, duurzaamheid, milieu,…

De focus ligt op bestaande gebouwen renoveren volgens de huidige normen. Je verwerft inzicht in de bouwproblemen (vochtproblemen, verzakking, verwering, goede plaatsing van isolatie…) die zich allemaal kunnen voordoen en op welke manier ze kunnen aangepakt worden.

Tijdens de praktijkuren en de stages krijg je de kans je gespecialiseerde kennis toe te passen.