Beroepsvoorbereidende jaren

1B

1B is bedoeld voor leerlingen waar we de vaardigheidsgroei stimuleren.

Er wordt ervaringsgericht gewerkt. De belangrijkste leerstof van de basisschool wordt herhaald op een rustig tempo. Bovendien wordt nieuwe leerstof op maat van de leerling gegeven. Je hebt minder leerkrachten en zit in een kleine klas.

Je leert in het eerste jaar vooral je talenten ontdekken. Het gaat er bij ons niet om ‘hoe knap ben je?’ maar ‘hoe ben je knap?’

Aantal Lestijden

28

Levensbeschouwelijk vlak

2

Frans

2

Lichamelijke opvoeding

2

Muzikale opvoeding

1

Plastische opvoeding

2

Techniek

6

Nederlands

5

Wiskunde

4

MAVO

2

Natuurwetenschappen

2

Keuzegedeelte

STEM ( techniek + ICT )

4

2B - Basis

Aantal Lestijden

16

Levensbeschouwelijk vlak

2

Frans

2

Lichamelijke opvoeding

2

Plastische opvoeding

2

Nederlands

3

Wiskunde

2

MAVO

1

Natuurwetenschappen

1

2B / Bouw - metaal

  • Interesse voor de praktische kant van de techniek;
  • Bewerken van metalen en kuststoffen;
  • Verschillende gereedschappen op een veilige manier gebruiken;
  • Kennismaking met de bouwnijverheid en de metaalsector;
  • Beginfases van het:
  1. Metselen
  2. Bekisten
  3. Ijzervlechten
  • Leren gebruik maken van het juiste gereedschap;
  • Tekenen van de oefening.

BOUW - METAAL

Leerjaar:

Aantal lestijden:

1

2

18

Praktische oefeningen bouw

7

Praktische oefeningen mechanica

7

Bouw

2

Mechanica

2

2B / Specifiek gedeelte

DECORATIE - VERZORGING & VOEDING

Leerjaar:

Aantal lestijden:

1

2

18

Plastische & decoratieve technieken

2

Praktische oefeningen plastische & decoratieve technieken

7

Praktische oefeningen verzorgingstechnieken, huidhoudkunde

3

Praktische oefeningen voeding, huishoudkunde

4

Verzorgingstechnieken, huishoudkunde

1

Voeding, huishoudkunde

1