Eerste jaar ASO

Naast het basispakket kunnen leerlingen modules kiezen in de vrije ruimte. Elke module duurt +/- 10 weken, nadien kan een andere module gekozen worden.

STEM-modules

STEM = SCIENCE – TECHNOLGY – ENGINEERING – MATHEMATICS

Binnen wetenschappen en techniek kunnen de leerlingen kiezen voor modules zoals LEGO Mindstorms, wetenschappelijk onderzoek…

ICT-modules

ICT wordt steeds belangrijker in onze maatschappij, ook hier kunnen de leerlingen kiezen uit verschillende modules zoals Prezi, Powerpoint, Word, Excel, apps zoals Layar, Emaze, Socrative…

Modules Mens en samenleving

In de tweede graad bieden we de richting Humane wetenschappen aan. Om de leerlingen hiermee kennis te laten maken, kunnen zij kiezen voor modules kunst, cultuur, dans, expressie, druziek…

Levensbeschouwelijk vlak

2

Aardrijkskunde

2

Engels

2

Frans

4

Geschiedenis

1

Lichamelijke opvoeding

2

Muzikale opvoeding

1

Natuurwetenschappen

1

Nederlands

5

Plastische opvoeding

1

Wiskunde

5

Techniek

2