Open leercentrum en leercoach

Vast lokaal en moment:

  • De huiswerkbegeleiding gaat door op maandag, dinsdag en donderdag, telkens van 15u25 tot 16u15 en/of van16u15 tot 17u00;
  • De aanwezigheid wordt steeds genoteerd in de agenda;
  • De leerling krijgt een vaste plaats toegewezen in het lokaal.

Samenwerkend en individueel leren:

  • Van 15u25 tot 16u15 wordt er ingezet op coöperatief leren, onder begeleiding;
  • Vanaf 16u15 wordt er gewerkt in stilte en zonder afleiding of prikkels.

Controle en hulp:

  • De leerlingen leren tijdens de begeleiding zelfstandig werken, samen werken, plannen en prioriteiten stellen;
  •  Controle en hulp wisselen elkaar af tijdens de avondstudie.

Tijdige signalering en aanpak van leerstofproblemen:

  • Leerstofproblemen kunnen tijdig gesignaleerd en aangepakt worden.
  • Er is mogelijkheid tot extra oefenmateriaal in overleg met de desbetreffende leerkracht.

Gratis gebruik van media:

  •  Computers, tablets en internet staan gratis ter beschikking.