Tweede graad ASO

Basisvorming

Aantal Lestijden

24

24

Levensbeschouwelijk vlak

2

2

Aardrijkskunde

1

1

Biologie

1

1

Chemie

1

1

Engels

3

3

Frans

3

3

Fysica

1

1

Geschiedenis

2

2

Lichamelijke opvoeding

5

2

Nederlands

4

4

Wiskunde

4

4

Humane  wetenschappen:

 • Je hebt belangstelling voor de mens en de samenleving;
 • Je wordt communicatief en sociaal vaardig;
 • Je leert daarbij kritische vragen stellen en omgaan met informatie: verzamelen, verwerken en rapporteren;
 • Inleiding in gedrags- en cultuurwetenschappen, die in de derde graad verder worden uitgediept.
 • Mogelijke beroepen: communicatiewetenschapper, criminoloog, leerkracht, advocaat, pedagoog, verpleegkundige, geschiedkundige, sociaal werker, sociaal agoog, psycholoog …

Specifiek gedeelte

HUMANE WETENSCHAPPEN Leerjaar:

1

2

Aantal lestijden:

4

4

Cultuurwetenschappen

2

2

Gedragswetenschappen

1

1

Economie:

 • De studie van de huishouding. Niet alleen bij het gezin, maar ook bij bedrijven en bij de overheid;
 • Je leert de economische kringloop te begrijpen;
 • Je bestudeert het gedrag van de verbruiker en de producent.
 • Mogelijke beroepen: bedrijfsmanager, handelswetenschapper, bankbediende, leerkracht, taalkundige, econoom, wetenschapper, communicatiemanager, advocaat, administratief medewerker.

Specifiek gedeelte

ECONOMIE Leerjaar:

1

2

Aantal lestijden:

4

4

Economie

4

4

Wetenschappen:

 • Een flink pakket positieve wetenschappen: biologie (studie van mens en natuur), chemie (scheikunde) en fysica (natuurkunde);
 • Je bestudeert de levende en niet-levende materie in al haar aspecten;
 • Je leert het wetenschappelijk denkproces aan;
 • Je wordt vaardig bij het experimenteren in een practicum.
 • Mogelijke beroepen: burgerlijk ingenieur, leerkracht, geneesheer, bio-ingenieur, chemicus, architect, industrieel wetenschapper, bedrijfsbediende, verpleegkundige, laborant...

WETENSCHAPPEN / WISKUNDE Leerjaar:

1

2

Aantal lestijden:

4

4

Biologie

1

1

Chemie

1

1

Fysica

1

1

Wiskunde

1

1

Complementair gedeelte*

* Keuze uit vakken van het specifieke gedeelte van een andere opleiding.

4

4