Vernieuwend onderwijs

In een steeds veranderende maatschappij is vernieuwing in het onderwijs noodzakelijk. Meer flexibiliteit, beter afgestemd op maat van de individuele leerling in een krachtige moderne leeromgeving .

Kortom onderwijs met meer kansen en meer vrijheid zonder hierbij de aandacht te verliezen voor waarden zoals doorzettingsvermogen en discipline.

Onze school wil maximaal inspelen op de veranderende maatschappij. Zo krijgen de leerlingen van het eerste middelbaar reeds verregaande keuze op het vlak van de uren ‘optie’.

Vroeger moesten de leerlingen een volledig schooljaar dezelfde optie volgen, maar nu kunnen ze het hele jaar kiezen uit modules die elk een tiental weken duren.

 

Zo bieden we STEM-modules  aan die de leerlingen warm kunnen maken voor wetenschap en techniek, of ze kunnen kiezen voor een ICT-module .

ICT is namelijk de sleutel tot moderner en beter onderwijs. Leerlingen die al willen proeven van de menswetenschappen kunnen terecht bij de modules ‘Mens en samenleving’ .

Uiteraard is ook een krachtige leeromgeving noodzakelijk, zo goed als al onze lokalen zijn uitgerust met Smartboards en we zetten in op het gebruik van tablets.

Als school is het onze opdracht om onze leerlingen extra te motiveren. Een basisbehoefte voor motivatie is o.a. autonomie. Leerlingen geven aan zelf meer te willen kiezen.

 

Daarom starten we in de derde graad BSO met een nieuw project. Leerlingen zullen voor de theorievakken kunnen kiezen waar, wanneer en aan welke opdracht ze werken.

De voorwaarden zijn dat ze doen wat er afgesproken is en dat ze de opdrachten afleveren vóór de afgesproken deadline. Dit project heeft de naam ‘flexibel leren’  en past volledig binnen het kader van breed evalueren.

Vorig schooljaar zijn we gestart met een project waarbij onze leerlingen voor de praktijkvakken in ‘niveaugroepen’ werken.

Deze differentiatie zorgt ervoor dat er meerdere leerkrachten aanwezig zijn die de leerlingen kunnen begeleiden. Zowel de leerkrachten als de leerlingen ervaren dit als zeer positief.

In het kader van differentiatie worden er eveneens ADI-lessen aangeboden. Leerlingen werken in de les volgens hun eigen niveau. Zowel de sterke leerlingen als de leerlingen die wat meer hulp nodig hebben, komen op deze manier aan hun trekken.

Om dit alles te realiseren kan onze school rekenen op een zeer dynamisch en enthousiast lerarenteam.