Iedereen krijg in het tweede jaar van de B-stroom eenzelfde basisvorming van 20 lesuren.

Boven op de basisvorming kies je voor een basisoptie:

  • Stem-technieken met twee pakketten
  • Maatschappij en welzijn

Je kiest voor STEM-technieken wanneer je bijzondere interesse hebt voor techniek.

In het tweede leerjaar B omvat de basisoptie STEM-technieken twee pakketten: bouw-hout en mechanica. 

De basisoptie maatschappij en welzijn is iets voor jou, als werken met mensen je aanspreekt. Je leert hoe mensen zich gedragen en samenleven. Je bent geboeid door de zorg voor mensen, voor opvoeding en begeleiding van mensen met een specifieke zorgbehoefte, begeleiding van jong en oud. Je wil later een beroep uitoefenen waarbij de mens centraal staat. 

Na het tweede jaar behalen de leerlingen die met vrucht geslaagd zijn, een getuigschrift van de eerste graad secundair onderwijs.